SGA Fastigheter

Bolagsstyrning

Ledning

Mats Grönlund, VD

Styrelse

Mehdi Oguzsoy (V), Ordförande
Ulf Fridebäck (FP), Vice ordförande
Billy Östh (M), Ledamot
Peter Jönsson (M), Ledamot
Roger Mogert (S), Tjänstgör för Lena Dahlström, Suppleant
Annaklara Martin-Löf (MP), Suppleant
Elisabeth Johnson (M), Suppleant
Ragnar Persson (FP), Suppleant