SGA Fastigheter

Bolagsstyrning

Ledning

Mats Grönlund, VD

Styrelse

Bengt Westerberg (FP), Ordförande
Mehdi Oguzsoy (V), Vice ordförande
Billy Östh (M), Ledamot
Peter Jönsson (M), Ledamot
Lena Dahlström (S), Ledamot
Elisabeth Johnson (M), Suppleant
Cornilla von Plomgren (M), Suppleant
Ragnar Persson (FP), Suppleant
Nima Djohari (S), Suppleant
Anders Wallner (MP), Suppleant
Birgitta Guntsch (M), Lekmannarevisor
Bo Dahlström (S), Lekmannarevisor-suppleant
Susanne Tiderman, Sekreterare