SGA Fastigheter

Organisation

SGAF personal. Foto: Sören Andersson COPYRIGHT SÖREN ANDERSSON

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGA Fastigheter) är ett aktivt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB som ägs till 100 procent av Stockholms stad.

I dagsläget är vi 18 anställda. Majoriteten av oss som arbetar på SGA Fastigheter, jobbar med driftsfrågor med stort fokus på att optimera drift och säkerhet i våra olika arenor.

Du är alltid välkommen att höra av dig. Du hittar våra uppgifter under fliken ’Kontakta oss’.

Ta gärna del av vår Årsrapport 2015.