SGA Fastigheter

januari 2011

Snart lyser hela Ericsson Globe igen

Under hösten 2010 påbörjades ett renoveringsarbete av armaturerna till fasadbelysningen för Ericsson Globe. Arbetet beräknas vara slutfört under våren 2011 och då väntas arenan återigen lysa i sin fulla prakt. Elförbrukningen för fasadbelysningen motsvaras av den energi som produceras av solcellsanläggningen på Hovets tak. Då anläggning monterades 2007 var det den till ytan största solcellsanläggningen i Skandinavien.

Stockholmsarenan tar form

Redan nu syns spår av Stockholmsarenan, Globen Citys nya idrotts- och evenemangsarena. Arenans fyra bärande pelare, pylonerna, är färdiggjutna samt att den prefabricerade stommen börjar tar form. Följ utvecklingen i vårt informationscenter Paviljongen på Arenatorget eller via www.stockholmsarenan.se.

Stockholmsarenan

En viktig del i utvecklingen av området är Stockholmsarenans framskridande. Stockholmsarenan ska bli en idrotts- och evenemangsarena för 30 000 sittande åskådare och ca 40 000 vid konserter. Läs mer om den spännande utvecklingen på www.stockholmsarenan.se.

Stockholmsarenans informationspaviljong

Den 9 december öppnade områdets nya informationspaviljong på Arenatorget. I denna är det möjligt att följa utvecklingen med fokus på Stockholmsarenan. Se en ny modell av arenan, vandra runt i en interaktiv digital modell med 3D glasögon samt ta del av de visioner som nu blir verklighet. Paviljongen håller öppet vardagar 10-19, helger 10-18. Välkommen!

SkyView 360 grader

SkyView erbjuder en fantastisk 360 gradig vy över Stockholm . Hittills har cirka 170 000 personer passat på att uppleva huvudstaden från ovan. Köp biljetter via www.globearenas.se.

SkyView – 360 grader

SkyView erbjuder en fantastisk 360 gradig vy över Stockholm . Hittills har cirka 170 000 personer passat på att uppleva huvudstaden från ovan. Köp biljetter via www.globearenas.se.