SGA Fastigheter

juni 2011

Stockholmsarenan väljer fjärrvärme & fjärrkyla från Fortum

Stockholmsarenan, vid Globenområdet, som ska stå klar 2013 har valt fjärrvärme och fjärrkyla från Fortum. Arenan har högt ställda miljökrav på både materialval och utformning såväl som på den energi som levereras. Valet av fjärrvärme och fjärrkyla innebär att arenan får en långsiktigt hållbar energiförsörjning som går helt i linje med de högt ställda ambitionerna […]

Ny mötesplats i Globen City

Under 2011 kommer en ny mötesplats att skapas på Globentorget. Just nu pågår förberedande arbeten för att bereda plats för verket. Läs mer här.