SGA Fastigheter

augusti 2011

Sponsrings- och eventbranschen i Annexet

Under dagarna två huserar sponsrings och eventbranschen i Annexet. Stockholm Globe Arenas tillsammans med bland annat sponsrings och eventföreningen arrangerar ett branschforum 30-31 augusti. Läs mer här.

Omledning av trafik utmed Nynäsvägen

Med anledning av byggnationen av Stockholmsarenan pågår nu arbetet med att förbereda för en tornkran utmed Nynäsvägen. Del av utfartsvägen från Globen Shoppings garage har tagits i anspråk och trafiken leds runt avspärrningen. Tornkranen beräknas stå på plats under resterande del av byggperioden. För mer information om Stockholmsarenan se www.stockholmsarenan.se