SGA Fastigheter

september 2012

Sfären rustas upp

Under året har Ericsson Globe rustats upp då gamla skruvar i fasaden ersatts av nya. Hittills har cirka 9 000 skruvar bytts ut och arbetet är under avslutning. I samband med arbetet görs även tätningar runt fönstren.