SGA Fastigheter

april 2013

Förtydligande angående ibruktagandet av Tele2 Arena

Mats Grönlund, VD på SGA Fastigheter svarar på frågor om Tele2 Arenas färdigställande. Det har ju gått rykten om förseningar, hur går det? – Arenan kommer att tas i bruk den 20 juli som planerat. Vad grundar sig ryktena på? – I alla stora byggprojekt förekommer diskussioner mellan parterna under byggtiden. Det påverkar inte när […]