SGA Fastigheter

september 2016

SGA Fastigheter erhåller certifikat för energi och miljö

    SGA Fastigheter har erhållit certifikat för energi och miljö och är således andra bolaget inom Stockholms stad att certifieras. SGA Fastigheters målsättning är att, i enlighet med stadens inriktning om ett hållbart Stockholm, bedriva verksamheten på ett resurssnålt sätt med minsta möjliga negativa påverkan på miljön och med en strävan om ständiga förbättringar. […]