SGA Fastigheter

november 2017

Markanvisningstävlingen för Hovet- och Söderstadiontomten avgjord

Ericsson Globe ska rustas upp till en modern eventarena och Hovet ska rivas efter tidigare beslut. Nu står det klart att området kommer att få möjlighet till två nya träningsrinkar under kvartersstaden som ska byggas på platsen.   –          Jag är väldigt nöjd med det vinnande förslaget som förutom bra lösningar för bostäder, kontor och […]

Beslut taget i SGAF:s styrelse att för sin del godkänna förslag till inriktningsbeslut ang. modernisering av Ericsson Globe.

  SGA Fastigheter AB har sedan tidigare fått i uppdrag av Stockholms stad att utreda samt att genomföra analys kring hur Ericsson Globe kan moderniseras i riktning mot en mer flexibel hockey- och evenemangsarena. Därtill att studera möjligheterna att bygga två träningsrinkar i Globenområdet som ska kunna nyttjas både för elit- och breddidrott. Detta i […]

Fördjupad utredning kring modernisering av Ericsson Globe klar

SGA Fastigheter AB har sedan tidigare fått i uppdrag av Stockholms stad att utreda samt att genomföra analys kring hur Ericsson Globe kan moderniseras i riktning mot en mer flexibel hockey- och evenemangsarena. Därtill att studera möjligheterna att bygga två träningsrinkar i Globenområdet som ska kunna nyttjas både för elit- och breddidrott. Detta i ljuset […]