SGA Fastigheter

januari 2018

Inriktningsbeslut i Kommunfullmäktige om moderniseringen av Ericsson Globe

  Den 29:e januari togs nästa steg i beslutsprocessen då Kommunfullmäktige godkände SGA Fastigheters utredning om förslaget till inriktning till moderniseringen av Ericsson Globe samt en budget på 720 MSEK för projektet. Nu fortsätter beslutsprocessen och en detaljering av förslaget. Ett slutgiltigt genomförandebeslut beräknas fattas under 2018. SGA Fastigheter har sedan tidigare fått i uppdrag av […]