SGA Fastigheter

mars 2020

Upphandling ska locka lösningar från hela världen för utveckling av Ericsson Globe

Nu har vi tagit nästa steg för att leda världens största sfäriska byggnad, Ericsson Globe, in i framtiden. SGAF har nu bjudit in till en offentlig och världsomspännande upphandling för en nedskalning av arenarummet i Ericsson Globe. I dessa tider, när det råder stor osäkerhet för många av våra nuvarande, men även framtida, samarbetspartners, ser […]