SGA Fastigheter

Avtal tecknat med Peab

Tisdag den 8 december 2009 tecknades avtal med Peab Sverige AB avseende totalentreprenad för Stockholmsarenan. Kontraktssumman uppgår till ca 2 miljarder kronor. Arbetet med den nya arenan kommer att påbörjas i början av 2010 och Stockholmsarenan planeras att tas i bruk under 2013.