SGA Fastigheter

Förbättrad tillgänglighet i området

Sofielundsrondellen som leder trafiken från Nynäsvägen in i Globen- och Enskedeområdet får nu förbättrad tillgänglighet. Något som kommer gynna både besökare till Globenområdet och framförallt boende i närområdet. Läs mer här.