SGA Fastigheter

Information gällande incident vid Tele2 Arena

Idag planerades ett provevenemang för att testköra Tele2 Arena men efter att ett misstänkt föremål hittats i anknytning till arenan har evenemanget tyvärr ställts in av säkerhetsskäl. Polisen är på plats för att säkra området.