SGA Fastigheter

Annexet

Utredning om modernisering av Ericsson Globe överlämnad

I utredningen beskrivs ett omfattande renoveringsbehov avseende Ericsson Globe. Dessutom föreslås en modernisering till dagens arenastandard. En rivning av Hovet förutsätts, vilket innebär att stora delar av verksamheten flyttas in i Ericsson Globe. För att Ericsson Globe ska kunna ersätta Hovet som arena behöver arenarummet kunna anpassas. Arenaverksamheten i områdets fyra befintliga arenor ska fungera […]

Sponsrings- och eventbranschen i Annexet

Under dagarna två huserar sponsrings och eventbranschen i Annexet. Stockholm Globe Arenas tillsammans med bland annat sponsrings och eventföreningen arrangerar ett branschforum 30-31 augusti. Läs mer här.