SGA Fastigheter

Markanvisningstävlingen för Hovet- och Söderstadiontomten avgjord

Ericsson Globe ska rustas upp till en modern eventarena och Hovet ska rivas efter tidigare beslut. Nu står det klart att området kommer att få möjlighet till två nya träningsrinkar under kvartersstaden som ska byggas på platsen.

 

–          Jag är väldigt nöjd med det vinnande förslaget som förutom bra lösningar för bostäder, kontor och handel även ger staden möjlighet till två nya träningsrinkar, säger Mirja Räihä (S), vikarierande idrottsborgarråd, Stockholms stad.

 

Det vinnande förslaget kommer från Castellum, Åke Sundvall och Wallenstam som tillsammans med White arkitekter, Kjellander Sjöberg, ELU Konsult och Martin Frostner studio tagit fram förslaget Söderhov.

 

Förslaget kommer bearbetas vidare i en detaljplaneprocess av staden i samarbete med SGA Fastigheter och vinnande konsortium. Bedömningen är att området kan komma att innehålla ca 700 bostäder, 30.000 kvm kontor och lokaler för handel och kommersiell service. Första inflyttning i området kan ske tidigast år 2022.

 

–          Nu kan vi äntligen ta ytterligare ett steg i att bygga ihop Södermalm med söderort. Dessutom skapas ett stort antal arbetsplatser i området vilket stämmer väl överens med vårt mål om fler arbetsplatser i söderort. Extra roligt att man nu kommer få möjlighet att bo på idrottshistorisk mark där Söderstadion och Hovet tidigare legat, säger Jan Valeskog (S) ordförande exploateringsnämnden i Stockholms stad.

 

Området mellan Gullmarsplan och Ericsson Globe är en del av Söderstaden. Ett av stadens större utvecklingsområden och består av Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen. Ambitionen är att skapa en tätare, mer funktionell stadsmiljö som länkar samman Hammarby sjöstad, Årsta, Enskede, Blåsut, Dalen och Södermalm

 

Mer information om Söderstaden: http://vaxer.stockholm.se/omraden/soderstaden/