SGA Fastigheter

The Mirror – ny mötesplats i Globenområdet

Framför norra entrén till Tele2 Arena har Jonas Dahlbergs skulptur The Mirror installerats. Det storslagna verket är en nära 10 meter hög spegelvägg på en roterande betongplatta. När cirkeln snurrar reflekterar spegeln omgivningen. När mörkret faller tänds LED-lampor i väggen som förvandlar ena sidan till en filmskärm.

Förutsättningen för Stockholm konst inför uppdraget att förse Tele2 Arena med konst var att gestaltningen skulle motsvara arenans vision om något utöver det vanliga till såväl innehåll som uttryck. Jonas Dahlberg är en konstnär som inte sällan konstruerar nya oväntade system som ger platsen och konsten en ny dimension och får betraktaren att se på sin omgivning med nya ögon. Här har han valt att arbeta med den plats där den nya arenan, Arenatorget, Slakthusområdet och de äldre husen på andra sidan Nynäsvägen möts.

En ny mötesplats
Globenområdet har länge saknat en mötesplats att sluta upp vid inför olika evenemang eller händelser i området. Förhoppningen är att den nya konstnärliga gestaltningen ska bli en naturlig samlingspunkt oavsett vad man som besökare planerar att ta sig för i området.

Centralt placerad på en vit betongcirkel står en spegelvägg som är 9,6 m hög, 15,6 m bred och 1,8 m tjock. Väggen är uppbyggd av två skivor av polerat rostfritt stål, varav en är perforerad med 5 mm stora hål. I varje hål sitter en LED-lampa, och lamporna bildar en filmskärm. Cirkeln med spegeln roterar långsamt medsols. På dagen speglar väggens reflekterande yta omgivningen. När det mörknar tänds LED-lamporna som visar en film, gjord på samma plats och med samma hastighet som spegeln snurrar. Med tiden blir skillnaden mellan spegling och film allt större, filmens ”då” blir allt mer historia.

Om konstnären
Jonas Dahlberg är född 1970 och en av Sveriges mest internationellt erkända konstnärer. Hans arbete innefattar video, skulptur, arkitektur och film/foto. Jonas Dahlberg fick också uppdraget att göra de nationella minnesmärkena över offren för terrorattentaten på Utøya och i Oslo. Hans förslag ”Memory wound” fick en Innovation by Design Award 2014 och har betecknats som en av 2014 års främsta konsthändelser.

Invigning av verket
Verket invigdes av Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd (S) Emilia Bjurgren den 3 september 2015.

Varför byggdes The Mirror?
Det finns en uttalad regel att vid t ex nybyggnation inom Stockholms stad ska en viss andel av projektbudgeten avsättas för konstnärlig gestaltning. Så även vid bygget av Tele2 Arena. Därför uppfördes verket The Mirror.

Vem är beställaren
Stockholm konst arbetar för och med stockholmarnas egen konst. Verket har tillkommit genom enprocentsregeln. Beställare av konsten är SGA Fastigheter som äger, förvaltar och utvecklar arenorna i Globenområdet. SGA Fastigheter ägs till 100 procent av Stockholms stad.

www.stockholmkonst.se
www.sgafastigheter.se


Frågor om verket, kontakta:

Stockholm konst:

Mårten Castenfors, chef Stockholm konst
08-508 313 32, marten.castenfors@stockholm.se

SGA Fastigheter:

Mats Grönlund, vd SGA Fastigheter AB
08-508 353 88, mats.gronlund@sgafastigheter.se