SGA Fastigheter

Nu går startskottet för Stockholmsarenan

Nu går startskottet för Stockholmsarenan Idag planterade kultur‐ och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt (FP) ett träd som symbol för utvecklingen av Stockholmsarenan och Stockholm som evenemangsstad. Arenan byggs med målsättningen att bli Sveriges och en av världens mest miljöanpassade arenor och ska stå klar intill Ericsson Globe i december 2012. Redan nu är 51 datum bokade för evenemang år 2013 i Stockholmsarenan.

Målsättningen är att Stockholmsarenan ska bli Sveriges och en av världens mest genomtänkta arenor ur miljö‐ och hållbarhetssynpunkt. Hållbarheten bedöms enligt den nationella miljöklassningen Miljöklassad byggnad där Stockholmsarenan kommer att uppnå guld, vilket är den högsta nivån. Målsättningen är dessutom att nå internationell miljöklass på Stockholmsarenan, med klassificeringssystemet LEED. Bedömningen grundar sig bland annat på den goda infrastrukturen i området som gör det möjligt att ta sig till arenan på andra sätt än med bil, att förnyelsebara energikällor används, hållbar mark‐ och vattenanvändning, samt en sund inomhusmiljö.

Med sina trettiotusen‐en sittplatser kommer Stockholmsarenan att svara mot de kapacitetskrav som FIFA och UEFA ställer och med sin tydliga miljöprofil blir arenan en grön symbol för Stockholm.

‐ Stockholmsarenan kommer attrahera internationella idrottsevenemang och världsartister. Stockholmsarenan kommer dessutom att skapa mer än 600 årsarbetstillfällen vilket är bra för näringslivet i staden, säger Madeleine Sjöstedt (FP), kultur‐ och idrottsborgarråd i Stockholms stad.

Kostnaden för mark och byggnation beräknas bli totalt 2,7 miljarder kronor och ska betalas via försäljning av byggrätter och överskott i den löpande driften av arenan.

Bilsport och skidskytte i arenaformat

I nuläget är 51 datum bokade för evenemang i Stockholmsarenan år 2013, flertalet av dem är helt nya typer av evenemang som vi aldrig tidigare sett i Stockholm.

‐ Bland annat jobbar vi med evenemang för bilsport och skidskytte i arenaformat, och jag kan avslöja att SM‐finalerna i Innebandy kommer tillbaka till Stockholm i april 2013 och 2014, säger Ninna Engberg, vd Stockholm Globe Arenas.

Dessutom kommer minst en match i Ishockey‐VM att spelas inför storpublik på Stockholmsarenan 2013, och minst ett av stockholmslagen i fotboll kommer spela sina hemmamatcher i den nya arenan. Stockholmsarenan kommer att ha plats för 30 000 sittande åskådare och cirka 40 000 inklusive ståplatser vid konserter. Arenan är ritad av White arkitekter samt Arup Sports och byggs av PEAB.

För mer information kontakta:
Simon Rothstein Frankander tfn: 076‐82 51 604 – pressekreterare Madeleine Sjöstedt (FP) Helena Karlsson, kommunikationschef SGA Fastigheter tfn: 08‐508 353 32, helena.karlsson@sgafastigheter.se

Bilder och mer information om Stockholmsarenan finns på www.stockholmsarenan.se