SGA Fastigheter

Ny utredning kring arenaområdets framtid startar – nya och bättre förutsättningar för hockeyn i Ericsson Globe

SGA Fastigheter kommer tillsammans med berörda förvaltningar inom Stockholms stad besluta om en ny utredning för utvecklingen av arenaområdet. Framtiden för arenaområdet har diskuterats under en längre tid. De senaste åren har det genomförts ett antal utredningar av olika alternativ där det nuvarande Hovet blir kvar eller ersätts av en ny arena. Ingen av dessa utredningar har kunnat säkerställa de ekonomiska överskott som krävs för att modernisera arenaområdet på ett sätt som möter de behov som finns idag och framöver.  

Den nya utredningen kommer undersöka hur Ericsson Globe kan moderniseras för att möta ishockeyns behov samt säkerställa en förbättrad evenemangskapacitet. Utredningen ska titta på alternativ där Hovet ersätts helt av bostäder och kommersiella lokaler samtidigt som Ericsson Globe och Annexet moderniseras. Det alternativ som utreds tillför bred samhälls-ekonomisk nytta genom ett tillskott av nya bostäder, nya butikslokaler, förbättrade möjligheter för isidrott samt att det säkerställer bra förutsättningar för ishockeyklubbarna, både vad gäller träning och matcher.

– Vi tar ansvar för stadens ekonomi samtidigt som vi ska ge de bästa möjliga förutsättningarna för hockeyn. Med det här förslaget kan vi kombinera dessa två saker. Vi ser inget behov av en ny arena eller det ekonomiska utrymmet för ett sådant projekt. Det säger Emilia Bjuggren, idrottsborgarråd samt ordförande i SGA Fastigheter.

Utredningen ska bland annat klarlägga på vilket sätt det går att göra arenan skalbar gällande publikintag och vilka tekniska lösningar som behövs för att möta och säkra bra framtida arrangemang.

– Det är en mer ansvarsfull lösning att ta vara på den nationalarena vi har. Nu ska vi titta på hur en modernisering kan ske så att Ericsson Globe är skalbar till hockey och andra evenemang. Alternativet som kommer undersökas skulle innebära att Hovet ersätts av bostäder och kommersiella lokaler. En del av intäkterna för detta används för att modernisera Ericsson Globe och göra den mer flexibel till ishockey och andra arrangemang.

För mer information vänligen kontakta:
Ömer Oguz, Kommunikationschef, finansroteln Stockholms stad
omer.oguz@stockholm.se
Tel: 076-122 92 34

Frågor relaterade till utredningen