SGA Fastigheter

Om oss

Vårt uppdrag

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGA Fastigheter) ägs till 100 procent av Stockholm Stadshus AB, Stockholms stad. Huvuduppdraget för SGA Fastigheter är att äga, förvalta och utveckla arenorna i Globenområdet. Det innebär bland annat att vi tillhandahåller lokaler och anläggningar för evenemang samt deltar aktivt i samarbeten med andra aktörer för att öka Globenområdets attraktionskraft och förse arrangörerna med arenor som möter framtidens behov. Verksamheten omfattar Tele2 Arena, Ericsson Globe inklusive SkyView, Hovet, Annexet samt nöjesdestinationen Tolv Stockholm.

Tele2 Arena – det senaste tillskottet

SGA Fastigheter ansvarade för uppförandet av den nya idrotts- och evenemangsanläggningen Tele2 Arena. Arenan färdigställdes i juli 2013 och ägs och förvaltas i dag av SGA Fastigheter.

Som en av världens främsta arenor vann Tele2 Arena år 2014 ”Venue of the year”. Detta i stark konkurrens med bl a Madison Square Guarden och Wembley Stadium.

Evenemangsverksamheten drivs av bolaget Stockholm Live som ägs av det amerikanska bolaget ASM Global.

Affärsidé

Med utgångspunkt i Stockholmarnas långsiktiga intresse ska SGA Fastigheter äga, förvalta och utveckla arenafastigheterna i Globenområdet.