SGA Fastigheter

Affärsidé

Med utgångspunkt i Stockholmarnas långsiktiga intresse ska SGA Fastigheter äga, förvalta och utveckla arenafastigheterna i Globenområdet.