SGA Fastigheter

Bolagsstyrning

“I samband med beslut om mandatfördelningen i Stockholms stads kommunfullmäktige har partierna beslutat att växla ordförandeposten och vice ordförandeposten fram tills att nya styrelser har utsetts formellt. Det betyder att Peter Jönsson (M) har rollen som ordförande och Emilia Bjuggren (S) rollen som vice ordförande, till dess att det formellt beslutats annat.”

Ledningsgrupp

VD Mats Viker
Ekonomichef Anders Ranefall
Fastighetschef Andreas Fragner

Styrelse

Peter Jönsson (M), tf ordförande
Emilia Bjuggren (S), tf vice ordförande
Bengt Sandberg (S), Ledamot
Annaklara Martin-Löf (MP), Ledamot
Andrea Femrell (M), Ledamot
Elisabeth Brandt Ygeman (S), Suppleant
Martin Sahlin (MP), Suppleant
Mehdi Oguzsoy (V), Suppleant
Theréz Randquist (M), Suppleant
Ulf Fridebäck (FP), Suppleant