SGA Fastigheter

Bolagsstyrning

Ledningsgrupp

Mats Viker, verkställande direktör
Anders Ranefall, ekonomichef
Andreas Fragner, fastighetschef
Sara Feinberg, utvecklingschef

Styrelse

Vår styrelse hittar du här