SGA Fastigheter

Energi- och miljöansvar

Vår energi- och miljövision

Stockholm stad har som målsättning att bedriva all verksamhet på ett resurssnålt sätt med minsta möjliga negativa påverkan på miljön och med en strävan om ständig förbättring.