SGA Fastigheter

Organisation

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGA Fastigheter) är ett aktivt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB som ägs till 100 procent av Stockholms stad.

I dagsläget är vi 19 anställda. Majoriteten av oss som arbetar på SGA Fastigheter, jobbar med driftsfrågor med stort fokus på att optimera drift och säkerhet i våra olika arenor.

Du är alltid välkommen att höra av dig. Du hittar våra uppgifter under fliken ’Kontakta oss’.