SGA Fastigheter

Upphandlingar

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGA Fastigheter) ägs till 100 procent av Stockholm Stadshus AB, Stockholms stad. Därmed lyder SGA Fastigheter under Lagen om offentlig handling (LOU).

Här kan du följa SGA Fastigheters samtliga pågående upphandlingar.