SGA Fastigheter

Mål och uppgift

Målet för verksamheten är att stärka Stockholms internationella konkurrenskraft och aktivt bidra till utvecklingen av Stockholm som besöks- och evenemangsstad. Sedan 2008 är Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ett renodlat fastighetsbolag med syfte att tillhandahålla och utveckla ändamålsenliga lokaler och anläggningar för evenemangsverksamhet av högsta kvalitet.

Vår roll

SGA Fastigheter är en central aktör i Stockholms stads långsiktiga arbete med utvecklingen av Söderstaden, där Globenområdet utgör en betydande pusselbit i utvecklingen av den nya stadsdelen. Målsättningen är att Söderstaden ska bli en attraktiv stadsdel med globalt konkurrenskraftiga evenemang och nöjen, moderna bostäder, kontor, butiker och restauranger. Redan nu har SGA Fastigheter kommit en god bit på väg i arbetet. En första del i utvecklingen av området var SkyView, som tar besökare med på en färd till toppen av världens högsta sfäriska byggnad, Ericsson Globe. Därtill har Tele2 Arena och mat- och nöjesgallerian Tolv Stockholm lagt grunden för framväxten en levande nöjesdestination.

SGA Fastigheter ägs av Stockholms stad/Stockholms kommun och får sina ägardirektiv via Stockholms stads budget som beslutas av Stockholms stads kommunfullmäktige.

stockholm-visitors-board-sgafastigheter

 

Ägardirektiv för 2019-2021

 • Utöver det som beskrivs i Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser i Stockholms stads budget ska bolaget
  • fortsätta att tillsammans evenemangsbolaget Stockholm Live AB arbeta för ökad trygghet och säkerhet
  • fortsatt genomföra kartläggningar av evenemang på arenorna utifrån ett jämställdhetsperspektiv
  • tillsammans med Stockholm Business Region stärka Stockholms attraktionskraft inom evenemang
  • delta i arbetet med Globenområdets utveckling tillsammans med andra intressenter för att öka områdets attraktionskraft
  • delta i utvecklingen av Globenområdet inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden
  • arbeta med energieffektivisering och förnyelsebar energi
  • fortsätta arbeta tillsammans med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden med att utreda och utveckla bolagets befintliga markinnehav, så att en avyttring kan genomföras