SGA Fastigheter

Mål och uppgift

Målet för verksamheten är att stärka Stockholms internationella konkurrenskraft och aktivt bidra till utvecklingen av Stockholm som besöks- och evenemangsstad. Sedan 2008 är Stockholm Globe Arena Fastigheter AB ett renodlat fastighetsbolag med syfte att tillhandahålla och utveckla ändamålsenliga lokaler och anläggningar för evenemangsverksamhet av högsta kvalitet. Bolaget ska även ha en ledande roll i utvecklingen av Stockholm Entertainment District inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden.

Vår roll

SGA Fastigheter är en central aktör i Stockholms stads långsiktiga arbete med utvecklingen av Söderstaden, där Globenområdet utgör en betydande pusselbit i utvecklingen av den nya stadsdelen. Målsättningen är att Söderstaden ska bli en attraktiv stadsdel med globalt konkurrenskraftiga evenemang och nöjen, moderna bostäder, kontor, butiker och restauranger. Redan nu har SGA Fastigheter kommit en god bit på väg i arbetet. En första del i utvecklingen av området var SkyView, som tar besökare med på en färd till toppen av världens högsta sfäriska byggnad, Ericsson Globe. Därtill har Tele2 Arena och mat- och nöjesgallerian Tolv Stockholm lagt grunden för framväxten en levande nöjesdestination.

stockholm-visitors-board-sgafastigheter

 

Ägardirektiv för 2015-2017

 • verksamheten ska tillhandahålla och utveckla lokaler och anläggningar för bra evenemangsutbud
  bestående av bland annat konserter, sport, kultur- och familjeaktiviteter
 • ska arbeta aktivt tillsammans med exploateringsnämnden med att utveckla bolagets befintliga markinnehav, så att en avyttring kan genomföras när marknadsläget möjliggör detta
 • utreda förutsättningarna att avyttra garaget under Tele2 Arena till Stockholms Stads Parkering AB
 • delta i arbetet med Globenområdets utveckling tillsammans med andra intressenter för att öka områdets attraktionskraft
 • ha en ledande roll i utvecklingen av Stockholm Entertainment District inom ramen för det övergripande arbetet med Söderstaden
 • fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader
 • arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi
 • genomföra en kartläggning av evenemang på arenorna utifrån ett jämställdhetsperspektiv
 • följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer