SGA Fastigheter

PLÅTPRISET 2013 har tilldelats White Arkitekter för Tele2 Arena!

Fredrik Källström, arkitekt och ansvarig för arenans gestaltning och Raimo Joss, arkitekt och handläggare för fasadens utformning, mottog priset igår kväll i samband med PLÅT13 i Göteborg.
Motiveringen löd: PLÅTPRISET 2013 tilldelas en stor byggnad. En väldig byggnad. En gigantisk byggnad som ändå lyckas fusionera med sin omgivning. Genom enkelhet och transparens framstår den som en självsäker representant för en skandinavisk designfilosofi och bidrar starkt till de lokalpolitiska målen att bygga en ”storstad i världsklass”. Stål och metaller både bär och smyckar, såväl invändigt som utvändigt, och i takt med solen skiftar den millimeterprecisa fasaden från stålgrått till guld. Byggnaden infriar högsta möjliga miljökrav och kan ses som ett skolboksexempel på ett föredömligt samarbete mellan olika aktörer.

Vi är otroligt stolta och gratulerar White för ett fantastiskt jobb!