SGA Fastigheter

SGA Fastigheter erhåller certifikat för energi och miljö

 

iso-50001-bla-bakgrundiso-14001-bla-bakgrund

 

SGA Fastigheter har erhållit certifikat för energi och miljö och är således andra bolaget inom Stockholms stad att certifieras. SGA Fastigheters målsättning är att, i enlighet med stadens inriktning om ett hållbart Stockholm, bedriva verksamheten på ett resurssnålt sätt med minsta möjliga negativa påverkan på miljön och med en strävan om ständiga förbättringar.  Energi- och miljöcertifieringen är därför grunden i vårt energi- och miljöarbete och beskriver vår och stadens riktning.