SGA Fastigheter

Förtydligande angående ibruktagandet av Tele2 Arena

Mats Grönlund, VD på SGA Fastigheter svarar på frågor om Tele2 Arenas färdigställande.

Det har ju gått rykten om förseningar, hur går det?
– Arenan kommer att tas i bruk den 20 juli som planerat.

Vad grundar sig ryktena på?
– I alla stora byggprojekt förekommer diskussioner mellan parterna under byggtiden. Det påverkar inte när arenan kommer att vara klar.

Hur kan vi vara säkra på att öppningsdatumet håller?
– Peab har satt in stora resurser under 2012 och 2013 för att se till att arenan blir klar i tid, vilket har gjort att tidplanen kunnat hållas på ett bra sätt. Jag vill också säga att vi har en bra och tydlig dialog med Peab och det finns nu en överenskommelse mellan SGA Fastigheter och Peab om hur besiktning av Tele2Arena ska gå till. Peab och SGA Fastigheter har ett gemensamt ansvar för att överenskommelsen följs.