SGA Fastigheter

SkyView servas med hjälp av helikopter

Planerade servicearbeten av SkyView ska inledas och börjar imorgon onsdagen den 23 november klockan 11.00. Då kommer de två vändhjul som sitter på toppen av Ericsson Globe att lyftas ner för service med hjälp av helikopter. Helikopterlyften beräknas pågå i ca 30 minuter. Servicearbetena av SkyView beräknas pågå under några veckor och kommer att vara klara innan jul.

 

STOCKHOLM Globen Skyview bygget. Foto: Sšren Andersson COPYRIGHT S…REN ANDERSSON

Bild från när SkyView byggdes 2010. Foto: Söšren Andersson