SGA Fastigheter

Snart lyser hela Ericsson Globe igen

Under hösten 2010 påbörjades ett renoveringsarbete av armaturerna till fasadbelysningen för Ericsson Globe. Arbetet beräknas vara slutfört under våren 2011 och då väntas arenan återigen lysa i sin fulla prakt.

Elförbrukningen för fasadbelysningen motsvaras av den energi som produceras av solcellsanläggningen på Hovets tak. Då anläggning monterades 2007 var det den till ytan största solcellsanläggningen i Skandinavien.