SGA Fastigheter

Utredning om modernisering av Ericsson Globe överlämnad

I utredningen beskrivs ett omfattande renoveringsbehov avseende Ericsson Globe. Dessutom föreslås en modernisering till dagens arenastandard. En rivning av Hovet förutsätts, vilket innebär att stora delar av verksamheten flyttas in i Ericsson Globe. För att Ericsson Globe ska kunna ersätta Hovet som arena behöver arenarummet kunna anpassas. Arenaverksamheten i områdets fyra befintliga arenor ska fungera och utvecklas i tre effektiva arenor. Globenområdet ska kunna erbjuda en modern arenaupplevelse för olika arrangemang och för besökare av olika åldrar och kön.

Emilia Bjuggren (S), arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad samt ordförande i styrelsen för SGA Fastigheter, kommenterar utredningen enligt följande:

”Utredningen utgör en pusselbit i Stockholms stads stadsutvecklingsarbete i området, där vi har höga ambitioner för att få till en levande Söderstaden för boende, företagare och arenabesökare. Stockholm är och ska vara en ledande evenemangsstad, vilket också förutsätter arenor som uppfyller de behov som finns. Den utredning vi tagit emot idag är ett steg i den processen. Nu kommer underlaget diskuteras vidare i styrelsen. Utredningen utgör också en bra grund för kommande samtal mellan partierna. Inför de samtalen är det viktigt för mig att hitta en bred politisk överenskommelse och en lösning som det finns bra ekonomi i, samtidigt som vi kan möta de behov som finns för att kunna leverera bra evenemang i Stockholm”.

I korthet rekommenderar bolagets utredning till styrelsen för SGA Fastigheter följande:

  • Ericsson Globe är snart 30 år och behöver renoveras. Med hänsyn till byggnadernas ålder och skick är en renovering helt nödvändig.
  • För att ersätta Hovet som arena behöver Ericsson Globe både moderniseras och göras skalbar för att passa evenemang. Multiarenan Ericsson Globe ska dels kunna möta förväntningarna från såväl ishockey och andra idrottsevenemang som större konserter, dels kunna locka andra evenemang som fyller en mindre arena.

Investeringen är betydande för SGA Fastigheter och finansiering planeras att ske genom den pågående markanvisningstävlingen avseende marken för Hovet och Söderstadion.

 

För mer information:

Dokumentation: https://www.sgafastigheter.se/modernisering/

Emilia Bjuggren (S), arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad, 076 122 92 34.

Christel Wiman, tf VD SGA Fastigheter, 08-508 353 80.